Pequeños engaños con fundamento científico

Idioma de la ponència: Català

Horari: Miércoles, 3 Septiembre, 2014 - del 18:00 al 20:00

El propósito de esta actividad es discutir el fundamento científico de algunos (de muchísimos) trucos que charlatanes, embacuadores y pillos usan paa engañar gente incauta y crédula. Estas personas hacen servir (sin saberlo en muchas ocasiones) principios científicos elementales para ganarse la vida. Presentaremos una compilación de engaños (algunos bastante cotidianos y otros más sofisticados) que, supuestamente, sólo pueden llevar a cabo personas con poderes especiales. Pero detrás de todo esto no hay nada más que usos engañosos de las leyes de la física, principalmente.

 

Ponentes

Catedràtic de Física Aplicada
Universidad de Murcia
Web: http://bohr.inf.um.es/miembros/rgm

Currículum:

Desenvolupa projectes de física recreativa mintançant tot tipus de materials i recursos (principalment objectes quotidians, joguets...), els quals han sigut seleccionats i premiats en diverses edicions de Ciencia en Acción i Science on Stage. Aquestes activitats constitueixen la base d’una estreta col·laboració amb Centres de Formació del Professorat, Fires i Museus Científics, així com en programes de ràdio i de televisió.

A més de les matèries habituals en una titulació de Física, també imparteix l’assignatura Física recreativa, en la que els estudiants «recreen» experiències de Física amb materials qutidians i assequibles, principalment amb dos propòsits: (i) «tornar a crear» i (ii) mostrar que és possible «pasar-s’ho bé» realitzant activitats de Física.

Ha publicat més de 40 treballs en revistes d’ensenyament i divulgació de la física i és Editor Adjunt de la Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias.

La seua activitat investigadora en el camp de la teoria i simulació d’interacció de partícules carregades amb la matèria ha donat lloc a més de 100 publicacions en revistes especialitzades internacionals i altres tantes comunicacions en congressos internacionals. El treballs més recents aborden la interacció de feixos de protons i d’ions de carboni amb biomaterials d’interés en hadronteràpia.