Ponente

Alfonso Lopez Borgoñoz

Centre al que pertanys: ARP-Societat per a l'Avançament del Pensament Crític
Càrrec: President de ARP-Societat per a l'Avançament del Pensament Crític
Idioma de les ponències: Català

Currículum:

Llicenciat en Història, en l'especialitat de Prehistòria i Història Antiga. Treballa a l'Ajuntament de Castelldefels (Barcelona) des de 1986. Va ser President de la Secció Espanyola d'Amnistia Internacional entre abril de 2010 i abril de 2014 (on ara, com a voluntari, és coordinador a Espanya de l'Estructura que treballa el nord d'Àfrica), i és el president de ARP-Societat per a l'Avançament del Pensament Crític des del 2014. Ha publicat textos de recerca i divulgació sobre arqueologia, drets humans, història de la ciència i sobre les Brigades Internacionals. I també sobre Ciències de l'Espai, ja que una de les seues passions és l'astronomia (va dirigir 'Universo' una revista de divulgació fa vint anys). També ha publicat sobre temes escèptics (va dirigir fa anys també 'El Escéptico'), amb temes que van des de l'arqueologia i extraterrestres, fins a la lluita contra les anomenades 'medicines alternatives' que mai han demostrat la seva eficàcia.


Ponencias impartidas en años anteriores

Aquí puedes ver las ponencias que ha realizado este ponente en años anteriores, incluyendo los vídeos de las ponencias.

07 Septiembre 2017
Horari Ponencia
09:00 - 10:30
Arqueologia fantástica: no hacen falta extraterrestres

¿Marcianos construyendo pirámides en Egipto? ¿Jupiterinos tallando losas sepulcrales en América central? ¿Venusianos dando forma a enormes esculturas en islas remotas? Para muchas personas, una idea absurda vale más que mil pruebas. La ciencia, por suerte, cree en lo contrario, y si bien es capaz de encontrar bacterias en cadáveres egipcios de hace miles de años, no ha podido encontrar ni un solo rastro que no avale que todos los grandes monumentos de la antigüedad fueron obra de seres humanos idénticos a nosotros, usando la tecnología propia de su época y contexto sociocultural y natural. 

09:00 - 10:30
Arqueologia fantàstica: no cal extraterrestres

Marcians construint piràmides a Egipte? Jupiterians tallant lloses sepulcrals a Amèrica central? Venusians donant forma a enormes escultures en illes remotes? Per a moltes persones, una idea absurda val més que mil proves. La ciència, per sort, creu en el contrari, i si bé és capaç de trobar bacteris en cadàvers egipcis de fa milers d'anys, no ha pogut trobar ni un sol rastre que no avali que tots els grans monuments de l'antiguitat van ser obra d'éssers humans idèntics a nosaltres, usant la tecnologia pròpia de la seva època i context sociocultural i natural.

08 Septiembre 2017
Horari Ponencia
09:00 - 10:45
El dret humà al progrés científic: un dret a l'eficàcia

Des de fa gairebé setanta anys, els éssers humans hem anat veient com s'ha anat afermant en les normes internacionals el nostre dret personal a gaudir dels avanços del progrés científic si aquest és el nostre desig, especialment en temes relacionats amb la salut. El treball per passar de la protecció teòrica a la *exigibilidad a qualsevol país per part de les persones serà ardu, però ja està iniciat. Molts estats, sens dubte, no poden garantir-ho de manera realment universal i uns altres semblen no estar realment molt interessats a facilitar aquest accés.

09:00 - 10:45
El derecho humano al progreso científico: un derecho a la eficacia
Desde hace casi setenta años, los seres humanos hemos ido viendo como se ha ido afianzando en las normas internacionales nuestro derecho personal a gozar de los avances del progreso científico si ese es nuestro deseo, especialmente en temas relacionados con la salud. El trabajo por pasar de la protección teórica a la exigibilidad en cualquier país por parte de las personas será arduo, pero ya está iniciado. Muchos estados, sin duda, no pueden garantizarlo de manera realmente universal y otros parecen no estar realmente muy interesados en facilitar dicho acceso.