Derives místiques de la Física Quàntica (Part II)

Idioma de la ponència: Català

Horari: dimarts, 23 juliol, 2013 - del 18:30 al 20:00

La Mecànica Quàntica proporciona el marc teòric general que permet entendre les propietats de la matèria a molt diverses escales (nuclis, àtoms, estrelles...). Ha generat un gran nombre d'aplicacions tècniques com dispositius electrònics o el làser (s'estima que el 30% del PIB dels Estats Units està basat en les seues aplicacions). Però aquest formalisme tan reeixit representa també un repte intel·lectual perquè conté conceptes que contradiuen la nostra intuïció. Els problemes d'interpretació van ser plantejats des del primer moment i continuen suscitant un debat molt intens. A partir dels anys 1970 alguns partidaris de filosofies i religions asiàtiques -com budisme o hinduisme-, s'han apropiat d'aquests conceptes contra-intuïtius amb la idea de justificar i donar suport a les seues idees. En l'actualitat hi ha una gran varietat de creences, modes o simplement estafes alternatives, que diuen basar-se en la física quàntica, com ara curació quàntica, meditació quàntica, psicologia quàntica... 

En aquestes ponències es presentaran a un nivell elemental alguns conceptes bàsics de la física quàntica i les qüestions contra-ïntuitives (dualitat ona-partícula, principi d'indeterminació, problema de la mesura...). Tot seguit es podrà encetar una reflexió i debat col·lectius sobre les derives místiques en què es basen les anteriors corrents, que podrà incloure també altres ciències alternatives. El missatge fonamental és la necessitat de mantenir sempre una actitud escèptica al davant d'afirmacions que, en el millor dels casos, es basen en vagues analogies sense cap contrast ni crítica.