Petites enganyifes amb fonament científic

Idioma de la ponència: Català

Horari: dimecres, 3 setembre, 2014 - del 18:00 al 20:00

El propòsit d'aquesta activitat és discutir el fonament científic d'alguns (dels moltíssims) trucs que xarlatans, engalipadors i pillastres usen per a enganyar gent incauta i crèdula. Aquestes persones fan servir (sense saber-ho en moltes ocasions!) principis científics elementals per a guanyar-se la vida. Presentarem un recull d'enganyifes (algunes ben quotidianes i d'altres més sofisticades) que, suposadament, només poden dur a terme persones amb poders especials. Però darrere de tot això no hi ha més que usos enginyosos de les lleis de la física, principalment.

 

Ponentes

Catedràtic de Física Aplicada
Universidad de Murcia
Web: http://bohr.inf.um.es/miembros/rgm

Currículum:

Desenvolupa projectes de física recreativa mintançant tot tipus de materials i recursos (principalment objectes quotidians, joguets...), els quals han sigut seleccionats i premiats en diverses edicions de Ciencia en Acción i Science on Stage. Aquestes activitats constitueixen la base d’una estreta col·laboració amb Centres de Formació del Professorat, Fires i Museus Científics, així com en programes de ràdio i de televisió.

A més de les matèries habituals en una titulació de Física, també imparteix l’assignatura Física recreativa, en la que els estudiants «recreen» experiències de Física amb materials qutidians i assequibles, principalment amb dos propòsits: (i) «tornar a crear» i (ii) mostrar que és possible «pasar-s’ho bé» realitzant activitats de Física.

Ha publicat més de 40 treballs en revistes d’ensenyament i divulgació de la física i és Editor Adjunt de la Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias.

La seua activitat investigadora en el camp de la teoria i simulació d’interacció de partícules carregades amb la matèria ha donat lloc a més de 100 publicacions en revistes especialitzades internacionals i altres tantes comunicacions en congressos internacionals. El treballs més recents aborden la interacció de feixos de protons i d’ions de carboni amb biomaterials d’interés en hadronteràpia.