Ponente

Rafael García Molina

Centre al que pertanys: Universidad de Murcia
Càrrec: Catedràtic de Física Aplicada
Idioma de les ponències: Castellà

Currículum:

Desenvolupa projectes de física recreativa mintançant tot tipus de materials i recursos (principalment objectes quotidians, joguets...), els quals han sigut seleccionats i premiats en diverses edicions de Ciencia en Acción i Science on Stage. Aquestes activitats constitueixen la base d’una estreta col·laboració amb Centres de Formació del Professorat, Fires i Museus Científics, així com en programes de ràdio i de televisió.

A més de les matèries habituals en una titulació de Física, també imparteix l’assignatura Física recreativa, en la que els estudiants «recreen» experiències de Física amb materials qutidians i assequibles, principalment amb dos propòsits: (i) «tornar a crear» i (ii) mostrar que és possible «pasar-s’ho bé» realitzant activitats de Física.

Ha publicat més de 40 treballs en revistes d’ensenyament i divulgació de la física i és Editor Adjunt de la Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias.

La seua activitat investigadora en el camp de la teoria i simulació d’interacció de partícules carregades amb la matèria ha donat lloc a més de 100 publicacions en revistes especialitzades internacionals i altres tantes comunicacions en congressos internacionals. El treballs més recents aborden la interacció de feixos de protons i d’ions de carboni amb biomaterials d’interés en hadronteràpia.


Ponencias impartidas en años anteriores

Aquí puedes ver las ponencias que ha realizado este ponente en años anteriores, incluyendo los vídeos de las ponencias.

24 juliol 2013
Horari Ponencia
18:30 - 20:30
No usaràs el nom de la ciència en va

La societat actual es veu inundada de missatges, pretesament emparats per la ciència, on es promouen curacions de malaties amb tractaments mínims o alternatius (homeopatia, dietes miracle...), productes adreçats a solucionar problemes de la vida quotidiana (boles per a netejar la roba sense detergent, imants per a eliminar la calç de l'aigua domèstica, piràmides que esmolen maquinetes d'afeitar...) o amulets pseudocientífics per a gaudir d'un equilibri interior i protecció contra quasi tots els mals (polseres magnètiques, polseres hologràfiques...) i, inclús, gurús, mentalistes o religions que diuen tindre un fonament científic.

És paradòxic que l'ús de la paraula «ciència» en aquests productes alternatius tinga la màxima repercusió entre un sector de persones que són molt crítiques amb els avanços científics... però es deixen engalipar fàcilment per missatges pseudocientífics.

El propòsit de la taula rodona és generar un debat, des de l'argumentació científica, per tal de desemmascarar la pseudociència que ens envolta, la qual pot ser innòcua en alguns casos, però en altres pot tindre conseqüències importants, principalment en la salut (perquè les malalties greus no tractades adequadament evolucionen a pitjor i després és més difícil curar-les) i en l'economia (per les despeses que comporten seguir determinats consells, que mai no són debades).

03 setembre 2014
Horari Ponencia
18:00 - 20:00
Petites enganyifes amb fonament científic

El propòsit d'aquesta activitat és discutir el fonament científic d'alguns (dels moltíssims) trucs que xarlatans, engalipadors i pillastres usen per a enganyar gent incauta i crèdula. Aquestes persones fan servir (sense saber-ho en moltes ocasions!) principis científics elementals per a guanyar-se la vida. Presentarem un recull d'enganyifes (algunes ben quotidianes i d'altres més sofisticades) que, suposadament, només poden dur a terme persones amb poders especials. Però darrere de tot això no hi ha més que usos enginyosos de les lleis de la física, principalment.

 

18:00 - 20:00
Pequeños engaños con fundamento científico

El propósito de esta actividad es discutir el fundamento científico de algunos (de muchísimos) trucos que charlatanes, embacuadores y pillos usan paa engañar gente incauta y crédula. Estas personas hacen servir (sin saberlo en muchas ocasiones) principios científicos elementales para ganarse la vida. Presentaremos una compilación de engaños (algunos bastante cotidianos y otros más sofisticados) que, supuestamente, sólo pueden llevar a cabo personas con poderes especiales. Pero detrás de todo esto no hay nada más que usos engañosos de las leyes de la física, principalmente.

 

05 setembre 2016
Horari Ponencia
09:00 - 09:45
Obertura del curs i presentació

Els organitzadors obrirem el curs realitzant una presentació del mateix així com una descripció del que es pretén aconseguir amb ell. Posteriorment donarem la paraula als patrocinadors que han col·laborat amb aquest curs.

09:00 - 09:45
Apertura del curso y presentación

Los organizadores abriremos el curso realizando una presentación del mismo así como una descripción de lo que se pretende conseguir con él. Posteriormente daremos la palabra a los patrocinadores que han colaborado con este curso.

07 setembre 2016
Horari Ponencia
13:00 - 14:00
Conclusions i cloenda del curs

Finalment, es tancarà el curs exposant les conclusions a les quals s'ha arribat en ell i donant les gràcies als nostres patrocinadors així com als assistents.

13:00 - 14:00
Conclusiones y cierre del curso

Finalmente, se cerrará el curso exponiendo las conclusiones a las que se ha llegado en él y dando las gracias a nuestros patrocinadores así como a los asistentes.

06 setembre 2017
Horari Ponencia
09:00 - 09:45
Obertura del curs i introducció

Els organitzadors obrirem el curs realitzant una presentació del mateix així com una descripció del que es pretén aconseguir amb ell. Posteriorment donarem la paraula als patrocinadors que han col·laborat amb aquest curs.

09:00 - 09:45
Apertura del curso y presentación

Los organizadores abriremos el curso realizando una presentación del mismo así como una descripción de lo que se pretende conseguir con él. Posteriormente daremos la palabra a los patrocinadores que han colaborado con este curso.

08 setembre 2017
Horari Ponencia
13:30 - 14:15
Conclusions i cloenda del curs

Finalment, es tancarà el curs exposant les conclusions a les quals s'ha arribat en ell i donant les gràcies als nostres patrocinadors així com als assistents.