Ponente

Jose Miguel Mulet Salort

Centre al que pertanys: Universitat Politècnica de València
Càrrec: Profesor Titular de Universidad
Idioma de les ponències: Català

Currículum:

J. M. Mulet (Dènia, 1973) és llicenciat en química i doctor en bioquímica i biologia molecular per la Universitat de València. Actualment és professor titular de biotecnologia a la Universitat Politècnica de València. També dirigeix el Màster en Biotecnologia Molecular i Cel•lular de Plantes i dirigeix una línia d'investigació al Instituto de Biologia Mol.lecular i Cel.lular de Plantes tractant de desenvolupar noves plantes resistents a sequera o a fred . Paral•lelament a aquesta tasca acadèmica, desenvolupa una àmplia activitat com a divulgador científic. És autor dels llibres Los productos naturales ¡vaya timo!, Comer sin miedo (Premi Prismas al millor llibre de divulgació científica publicat el 2014) i Medicina sense Enganys, de la secció de ciència al medi digital Sabemos i de la secció "Historias de la Comida" a El Pais Semanal. El seu compte de tuiter @jmmulet es el segon amb més seguidors de un científic en actiu de parla hispana.


Ponencias impartidas en años anteriores

Aquí puedes ver las ponencias que ha realizado este ponente en años anteriores, incluyendo los vídeos de las ponencias.

03 setembre 2014
Horari Ponencia
10:00 - 11:30
Ecologia o biotecnologia, com serà la agricultura del futur?

Darrerament sembla que s'ha imposat la moda de que tot el que es natural es millor. Qualsevol producte alimentari, de salut o de la llar guanya punts de cara al consumidor si s'anuncia com natural o ecològic, però realment, que ens garanteix l'etiqueta? Està justificat el sobre preu? A l'altra banda de les preferències tenim els aliments trasngènics, demonitzats per un sector de la societat, però, estem davant d'una historia de bons i dolents? Que diu la historia d'uns i altres? Pot ser les coses no siguen com ens les conten.

En aquesta xerrada parlarem sobre la moda dels productes naturals i ecològics. Son realment tan bons aquest productes? Que garanties tenim? Val la pena pagar més o ximplement és una moda que algunes empreses aprofiten per vendre'ns el mateix més car? I, per qué ens fan tanta por els transgènics?

 

 
10:00 - 11:30
Ecología o biotecnología, ¿como será la agricultura del futuro?

Últimamente parece que se ha impuesto la moda de que todo el que se natural se mejor. Cualquier producto alimentario, de salud o del hogar gana puntos de cara al consumidor si se anuncia como natural o ecológico, pero realmente, ¿que nos garantiza la etiqueta? ¿Está justificado el sobre precio? En la otra banda de las preferencias tenemos los alimentos transgénicos, satanizados por un sector de la sociedad, pero, ¿estamos ante una historia de buenos y malos? ¿Qué dice la historia de unos y otras? Puede ser las cosas no sean como nos las cuentan.

En esta charla hablaremos sobre la moda de los productos naturales y ecológicos. ¿Son realmente tan buenos este productos? ¿Que garantías tenemos? ¿Vale la pena pagar más o simplemente es una moda que algunas empresas aprovechan para vendernos lo mismo más caro? Y, ¿por qué nos hacen tanto miedo los transgénicos?

 
03 setembre 2014
Horari Ponencia
12:00 - 13:30
Pors alimentàries

Menjar es més que una necessitat bàsica, Invertim hores de la nostra vida sentats al voltant d'una taula y en ella celebrem els esdeveniments més importants. El menjar es,  a més de la ximple ingesta d'aliments, una expressió cultural, un acte social i moltes vegades una demostració del status, de la ideología o de la religió.

Avui en dia es don la paradoxa que els llibres i programes que més interés desperten son els de receptes de cuina i els de dietes. Aquest interés i abundància d'informació facilita afirmacions incertes, llegendes urbanes, falsetats i sobre tot, molta por. Era millor el menjar d'abans que el de ara? Es mes sa menjar natural o ecològic? estem menjant molta química? En enverinen els aditius? Com serà el menjar del futur?

 

12:00 - 13:30
Miedos alimentarios

Comer es más que una necesidad básica. Invertimos horas de nuestra vida sentados alrededor de una mesa y en ella celebramos los acontecimientos más importanes. Ecomer es, además de una simple ingesta de alimentos, una expresión cultual, un acto social y muchas veces una demostración del status, de la idiología o de la religión.

Hoy en día se da la paradoja que los libros y programas que más interés despiertan son los de recetas de cocina y las dietas. Este interés y abundancia de información facilita afirmaciones inciertas, leyendas urbanas, falsedades y, sobre todo, mucho miedo. ¿Era mejor la comida de antes que la de ahora? ¿Es más sano comer natural o ecológico? ¿Estamos comiendo mucha química? ¿Nos envenenan los aditivos? ¿Cómo será la comida del futuro?

05 setembre 2016
Horari Ponencia
09:45 - 11:15
Medicina i el que no ho és I

Les opcions al marge de la medicina tradicional són cada dia més nombroses –flors de Bach, aromateràpia, acupuntura–, alhora que creixen els dubtes sobre la seva fiabilitat. Tot i això certes pràctiques constitueixen un pur negoci a costa de la salut i dels diners de les persones que hi acudeixen. Cal aplicar el focus crític sobre les anomenades medicines naturals o l’homeopatia, per separar el gra de la palla i oferir-nos criteris objectius per discernir en quina mesura són o no de confiança. A la xerrada parlarem d'on ve la medicina i per que certes pràctiques no es consideren com a tals.

09:45 - 11:15
Medicina y lo que no lo es I

Las opciones al margen de la medicina tradicional son cada día más numerosas –flores de Bach, aromaterapia, acupuntura–, al mismo tiempo que crecen las dudas sobre su fiabilidad. Pese a esto ciertas prácticas constituyen un puro negocio a costa de la salud y el dinero de las personas que acuden. Se deben aplicar el foco crítico sobre las denominadas medicinas naturales o la homeopatía, para separar el grano de la paja y ofrecernos criterios objetivos para discernir en qué medida son o no de confianza. En la charla hablaremos de dónde viene la medicina y para qué ciertas prácticas no se consideran como tales.

05 setembre 2016
Horari Ponencia
12:00 - 13:30
Medicina i el que no ho és II

Les opcions al marge de la medicina tradicional són cada dia més nombroses –flors de Bach, aromateràpia, acupuntura–, alhora que creixen els dubtes sobre la seva fiabilitat. Tot i això certes pràctiques constitueixen un pur negoci a costa de la salut i dels diners de les persones que hi acudeixen. Cal aplicar el focus crític sobre les anomenades medicines naturals o l’homeopatia, per separar el gra de la palla i oferir-nos criteris objectius per discernir en quina mesura són o no de confiança. A la xerrada parlarem d'on ve la medicina i per que certes pràctiques no es consideren com a tals.

12:00 - 13:30
Medicina y lo que no lo es II

Las opciones al margen de la medicina tradicional son cada día más numerosas –flores de Bach, aromaterapia, acupuntura–, al mismo tiempo que crecen las dudas sobre su fiabilidad. Pese a esto ciertas prácticas constituyen un puro negocio a costa de la salud y el dinero de las personas que acuden. Se deben aplicar el foco crítico sobre las denominadas medicinas naturales o la homeopatía, para separar el grano de la paja y ofrecernos criterios objetivos para discernir en qué medida son o no de confianza. En la charla hablaremos de dónde viene la medicina y para qué ciertas prácticas no se consideran como tales.